Custom image

Student Transfer

SL .NO. Student Name Father's Name ADMISSION NO. CLASS& SEC TC NO. & DATE
454 Anwesa Biswal P.K .BISWAL 1869 IV 03/467/21/01/2012
455 OM Subhojit Das S.Das 1208 VII 04/467/03/04/2012
456 Bhagvat Pd Sahoo Sh. S.K Sahoo 929 IX 05/467/07/04/2012
457 Pardyumna .P .Kar Sh.R.K Kar 2000 II 06/467/07/04/2012
458 Kamakshya Prasad Amerendra Sahoo 1674 IV 07/467/07/04/2012
459 Sanket Mishra D.K Mishra 657 XI 08/467/07/04/2012
460 Parteesh Kr Nayak Sh P.K Nayak 1870 V 09/467/12/04/2012
461 Subhankar Kumar Sh. A. Behera 2073 XI 10/467/16/04/2012
462 Amit Kr Bhoi L . Bhoi 2011 II 11/467/17/04/2012
463 Sonam Swarup Dash D.P Das 1378 VI 12/467/17/04/2012
464 Debasis Parida Dilip Kr Parida 1680 IV 13/467/18/04/2012
465 Abdul Kalam Sri S.K Suleman 652 XI 14/467/02/05/2012
466 Sayoojyaa Ani Sh.Aniruoms 1345 X B 15/467/15/2012
467 Payal sahoo Sh D..Sahoo 1899 XII(Sc.) 016/467/29/05/2012
468 Natasha Routray Sh.T.Routray 1901 XII(Sc.) 017 -do-
469 Smrutishree Pratihary Sh.G.s.Pratihary 529 XII(Sc.) 018 -do-
470 Anita Kumari Chourasia Sh.P.Chourasia 1909 XII(Sc.) 019 -do-
471 Anwesa Kar Sh A.K.Kar 1907 XII(Sc.) 20 -do-
472 Nishisipa Panda Sh S.Panda 1186 XII(Sc.) 21 -do-
473 Subhasmita Biswal ShS.K. Biswal 1883 XII(Sc.) 22 -do-
474 Ashutos Sahu Sh.S.K Sahu 836 XII(Sc.) 23 -do-
475 Somyajit Mishra Sh.B.Mishra 510 XII(Sc.) 24 -do-
476 Rajil Khanad Sh.R.Khanda 1140 XII(Sc.) 25 -do-
478 S.S.Rout Sh,G,Rout 630 XII(Sc.) 26 -do-
479 S.R.Nayak Sh.N.K.Nayak 550 XII(Sc.) 27 -do-
480 S.S.Dash Sh.S.C.Dash 534 XII(Sc.) 28 -do-
481 S.k.Panigrahi Sh.S.K.Panigrahi 1903 XII(Sc.) 29 -do-
482 A.Pariprakash Sh.A.K.Rath 1884 XII(Sc.) 30 -do-
483 A.Panda Sh A.k.Panda 786 XII(Sc.) 31 -do-
484 D.D.Sahoo Sh.S.C.Sahoo 1885 XII(Sc.) 032/467/29/05/2012
485 B.Mohapatra Sh.B.Mohapatra 1882 XII(Sc.) 033 -do-
486 A.Mohapatra Sh.S.K.Mohapatra 522 XII(Sc.) 34 -do-
487 R.K.Mishra Sh.B.K.Mishra 1913 XII(Sc.) 35 -do-
488 S.S.R.Behera Sh.S.K.Behera 1880 XII(Sc.) 36 -do-
489 A.R.Pani Sh.M.R.Pani 516 XII(Sc.) 37 -do-
490 A.Verma Sh,P.Verma 558 XII(Sc.) 38 -do-
491 S.Kumar Sh.S.Kumar 1697 XII(Sc.) 39 -do-
492 M.K.Behera Sh.K.K.Behera 1902 XII(Sc.) 40 -do-
493 P.K.Dixit Sh.L.Dixit 665 XII(Sc.) 41 -do-
494 N.K.Thamla B.K.Thamla 1881 XII(Sc.) 42 -do-
495 A.A.Choudhury Sh.P.K.Choudhury 549 XII(Sc.) 43 -do-
496 N.Pany Sh.P.K.Pany 1905 XII(Sc.) 44 -do-
497 R.Singh Sh.A.B.Singh 592 XII(Sc.) 45 -do-
498 M.K.Rout Sh.N.Rout 666 XII(Sc.) 46 -do-
499 D.Rout Sh.S.Rout 524 XII(Sc.) 47 -do-
500 A.Nayak Sh.S.K.Nayak 1438 XII(Sc.) 48 -do-
501 Debasmita Sh.G.C.Mohapatra 2094 XII(Sc.) 49 -do-
502 A.Nanda Sh.N.Nanda 1419 X 050/467/07/06/2012
503 A.Pattanayak Sh.A.K.Pattanayak 1575 X 051 -do-
504 A.P.Kumar S.H.P.K.Rout 1355 X 052 -do-
505 R.Gujural Sh.R.Gujural 956 X 053 -do-
506 Y.Gujural Sh.R.Gujural 957 X 054 -do-
507 A.Madhurita Sh.S.Sahoo 885 X 055 -do-
508 P.Panda Sh.S.K.panda 1850 III 056/467/08/06/2012
509 S.Aditya Sh.S.K.Bhol 702 XI (sc) 057/467/08/06/2012
510 S.Swayambhu Sh.S.Bhakta 1804 X 059/467/19/06/2012
511 Om Sovan Das Sh.S.Das 950 X 058/467/11/06/2012
512 Tulsi Panda Sh.B.K.Panda 945 X 060/467/19/06/2012
513 S.Mishra Sh.B.B.Mishra 1710 X 061/467/19/06/2012
514 B.Pradhan Sh.T.K.Pradhan 736 X 062/467/23/06/2012
515 S.P.Rout Sh.A.K.Rout 725 II 063/467/23/06/2012
516 A.Panigrahi Sh.S.M.Panigrahi 1362 VI 064/467/23/06/2012
517 U.Panigrahi Sh.S.M.Panigrahi 1411 X 065/467/23/06/2012
518 P.Dixit Sh.L.Dixit 714 X 066/467/23/06/2012
519 P.Dash Sh.L.M.Dash 1941 III 067/467/25/06/2012
520 S.K.Mohapatra Sh.M.Mohapatra 760 X 068/ -do-
521 A.Rajlaxmi Sh.Y.Sahoo 735 X 069/ -do-
522 N.Das Sh.Y.Das 1097 X 070/ -do-
523 S.K.Bal Sh.B.M.Bal 782 X 071/ -do-
524 B.K.Bal Sh.B.M.Bal 783 X 072/ -do-
524 S.K.Gouda Sh.G.Gouda 1157 X 073/467/26/06/2012
525 S.R.Gouda Sh.G.Gouda 1405 VI 074/467/26/06/2012
526 S.Begum Sk.Siraj 730 X 075/467/02/07/2012
527 A.Kayam Sk.Suleman 709 X 076 -do-
528 S.S.Prasad Sh.S.Prasad 719 X 077 -do-
529 A.Behera Sh.A.K.Behera 703 X 078 -do-
530 M.K.Moharana Sh.M.Moharana 751 X 079 -do-
531 A.Barik Sh.P.K.Barik 1326 X 080 -do-
532 S.K.Ojha Sh.P.K.Ojha 715 X 81 -do-
533 N.P.Nayak Sh.P.C.Nayak 720 X 82 -do-
534 S.Barik Sh.L.Barik 723 X 83 -do-
535 Neha Sh.C.S.Majhi 726 X 84 -do-
536 S.P.Barik Sh.L.Barik 748 X 85 -do-
537 P.Routray Sh.S.K.Routray 749 X 86 -do-
538 P.Mishra Sh.P.K.Mishra 1319 X 87 -do-
539 Kumari Priya Sh.D.Prasad 774 X 88 -do-
540 S.Begum Sh.S.Khan 710 X 89 -do-
541 S.Mohapatra Sh.J.Mohapatra 1093 X 90 -do-
542 R.Behera Sh.A.K.Behera 1325 VIII 091/467/03/07/2012
543 A.K.Behera Sh.A.K.Behera 1381 VI 092/467/03/07/2012
544 P.Ritwik Sh.P.K.Mohapatra 1039 VIII 093/467/03/07/2012
545 Sunam Patra sh B.K PATRA 1694 VII 094/467/06/07/2012
546 Y.R Ray K.C.Rout 1583 V 95/467/06/07/2012
547 K.P.PATRA B.K PATRA 1695 IX 96/467/6/07/2012
548 B.Jena B.K Jena 1132 X 97/467/6/7/2012
549 P.Mohanty P.Mohanty 1709 X 98/467/6/7/2012
550 A.soni J.Soni 717 X 99/467/6/7/2012
551 R.Soni J.Soni 546 XII 100/467/6/7/2012
552 Md .Suleman Md Siraj 1084 X 003/789/9/7/2012
553 R.Panda D.K Panda 1185 X 004/789/9/7/2012
554 S.Behra K.C. Behra 2072 XI 005/789/9/7/2012
556 smrutirani behera A .Behera 2178 I 006/789/16/07/2012
557 Deepanwita Tripathy B. Tripathy 1038 VIII 007/789/16/07/2012
558 Karmesh Kumar Swain S. swain 1605 XI 008/789/16/07/2012
556 Amrit Sekhar Mallik G.C. Mallik 1079 VIII 10/789/21/07/2012
557 Satyajit Baral S.K. Baral 1587 V 11/789/21/07/2012
558 Dojalin Baral do 1579 VII 12/789/21/07/2012
559 Swayam Rout Sh.Kamal Rout 1716 Iv 13/789/27/07/2012
560 Rajlaxmi Parida B.parida 1106 IX 14/789/31/07/2012
561 Ku. Vijyalaxmi Parida B.parida 1111 XI (sc) 15/789/31/07/2012
562 Chimnaya Rout S.P. Rout 1251 I 16/789/03/08/2012
563 Prachee Sahoo P.L.Sahoo 1613 X 17/789/03/08/2012
564 Rakesh Mishra G.Mishra 2053 X 18/789/03/08/2012
565 Subhendu. S.Sahoo A.K.Sahoo 1700 V 19/789/06/08/2012
567 Andhendu S.Sahoo A.K Sahoo 1984 II 20/789/06/08/2012
568 Susrita Priyadarshani S.Sahoo 1707 X 21/789/10/08/2012
569 Abinash Baral K.N.Baral 1434 XII(Sc) 22/789/10/08/2012
570 Manish Mahasubh M.Behera 1548 V 23/789/22/08/2012
571 Tejaswani Sahoo S.K.Sahoo 1283 VII 24/789/31/08/2012
572 Kanhu Charan Sahoo S.K.Sahoo 1570 V 25/789/31/08/2012
573 Sakshi Litoriya C.S.Litoriya 1876 X 26/789/11/09/2012
574 Anwesha Khilar A.K.Khilar 1892 III 27/789/12/09/2012
575 Subhashree Subhrasmita N.Mallik 1482 VI 28/689/18/10/2012
576 Subhashree Subhrajyoti N.Mallik 1483 VI 29/789/18/10/2012
577 Hara Priya Swain J.P.Swain 2051 III 30/789/07/11/2012
588 Sahil Lenka B.S.LENKA 1976 IIIA 31/789/6/4/2013
589 Sohan Mohanty N.K.Mohanty 1910 VIA 32/789/6/4/2013
590 Sangita Priyadarshani C.K.Swain 2044 IVA 33/789/6/4/2013
591 Animesh Swain C.K.Swain 2145 IIA 34/789/6/4/2013
592 Ankita Mohanty A.K.Mohanty 1386 VIIB 35/789/6/4/2013
593 Ansuman Mohanty A.K.Mohanty 2098 IIIA 36/789/6/4/2013
594 Priyambada Parida J.P.Parida 1839 IVA 37/789/10
595 Partiksha Rout P.C.Rout 1641 VIB 38/789/12/4/13
596 Lisa Padhi A.K.Padhi 2264 IIB 39/789/12/4/13
597 Biswajeet Biswal B.P.Biswal 1859 IVB 40/789/15/4/13
598 Somesh Kumar S.Sahoo 1957 IVB 41/789/17/4/13
599 Rohan Kumar Sahu S.K.Sahu 1693 VIB 42/789/25/4/13
600 Ashit Kumar Jena A.K.Jena 1947 IVA 43/789/25/4/13
601 Ashwini Kumar Jena A.K.Jena 2176 IIA 44/789/25/4/13
602 Anshuman Swain A.K.Swain 2205 IIB 45/789/26/4/13
602 Jasmini Nayak D.Nayak 2236 IVB 46/789/1/5/13
603 Dibyajyoti Nayak D.Nayak 2271 IIA 47/789/1/5/13
604 Sagarika Sahoo S.C.Sahoo 2131 IIB 48/789/1/5/13
605 Swetanshi  Das Laxmi Prasad Das 2082 IIIA 083/789 28/05/13
606 Tapashini Behera Jayaram Behera 2155 II 88/789 03/06/13
607 Dwaipayan Mishra P.K.Mishra 2156 II 11/790 26/06/13
608 Tirukkoballuri murali Krishna T.Venkataseshu 2118 VII 15/790 01/07/13
609 Tirukkovalluri  Loka Ambika T.Venkataseshu 2117 VI 16/790 01/07/13
610 Amit Kumar Samal M.R.Samal 2014 III 17/790 04/07/13
611 Megajit S. Shinghar M.Sahoo 1298 XI(Sc) 19/790 06/07/2013
612 Nitish Kumar Bhuyan H.S.Bhuyan 1178 IX A 20/790 22/07/2013
613 Abhinash Tripathy A. Tripathy 1270 XB 21/790 23/07/2013
614 Sudipta Kar S. Kar 2409 XI(Sc) 22/790 27/07/2013
615 Sigma Mohanty A. K. Mohanty 2110 IIIB 23/790 12/08/2013
616 Gopal Krishna sahoo R.K. Sahoo 1287 IXB 24/790 12/08/2013
617 Sachin Deo Verma P.C.Verma 815 XI(Sc) 25/790 24/08/2013
618 Satarupa Pati S.Pati 2278 III B 26/790 27/08/2013
619 Sanghamitra Pati S.Pati 2229 IXB 27/790 27/08/2013
620 Swaraj Dhara S.N. Dhara 1203 VIIIA 29/790 30/09/2013
621 Ritesh Kumar Behera M.P.Behera 2061 VB 30/790 04/12/2013
622 Arnnab Tripathy S.K.Tripathy 1948 VIIB 31/790 04/12/2013
623 Nibaran Sahoo R.Sahoo 2410 XI(Sc) 32/790 09/01/2014
624 Rajesh Kumar Yadav S.Yadav 847 X 33/790 09/012014
625 Bidya Sankar Panigrahi D.Panigrahi 1573 XII(S.) 34/790 25/01/2014
626 Rituparna Sahoo B.Sahoo 2366 II A 35/790 02/04/2014
627 Mrutunjay V.S.B B.K.Behera 2186 IIIB 37/790 02/04/2014
628 Bishnupriya Sahoo B.K.Sahoo 2164 IIIB 38/790 02/04/2014
629 Shreyashi Garnaik M.R.Garnaik 1817 VA 39/790 02/04/2014
630 Ambarish Sahu A.P.Sahu 1622 VIIB 39/790 04/04/2014
631 Monika Barsha M.Parida 1994 IVB 40/790 04/04/2014
632 Sweta Kumari P.K.Pathak 1997 IVB 41/790 10/04/2014
633 Preetish Kumar Nayak P.K.Nayak 2425 VIIA 42/790 11/04/2014
634 Swadhina Dash B.B. Dash 2047 VIIA 43/790 21/04/2014
635 Donal Vidyasagar P.K.Sahu 2058 XA 44/790 21/04/2014
636 Ankita Priyadarshani P.K.Sahu 2059 VIA 45/790 21/04/2014
637 Kritideepa Samantaray J.Samantaray 1532 VIIB 46/790 23/04/2014
638 Subrata Ranjan Das B.K.Das 1403 VIIIA 48/790 29/04/2014
639 Swati Sucharita Das B.K.Das 1980 IVB 49/790 29/04/2014
640 Tusarkanta Panda R.D. Panda 2478 IB 50/790 30/04/2014
641 Akasmika Panda M.Panda 1232 IXA 51/790 01/05/2014
642 Itishree Nayak M.K.Nayak 1823 VA 52/790 01/05/2014
643 Pallavi Nayak M.K.Nayak 1757 VIB 53/790 01/05/2014
644 Prabhanjan Nayak M.K.Nayak 1225 IXA 54/790 01/05/2014
645 Anjali Singh A.K.Singh 802 X 55/790 01/05/2014
646 Bandana Panda S.K.Panda 935 X 95/790 30/05/2014
647 Abhishek Tripathy A.Tripathy 910 X 96/790 30/05/2014
648 Piyush Mohanty P.Mohanty 921 X 97/790 30/05/2014
649 Sahil Satapathy S.K.Satpathy 2240 X 98/790 30/05/2014
650 Soumya Sephalika S.Parida 930 x 99/790 30/05/2014
651 Punam P. Mohanty H.Mohanty 850 x 100/790 2/06/2014
652 Anurag S. Samanta A.K.S Samanta 1803 x 001/90 10.06.2014
653 Gouri Sankar Mishra B.D.Mishra 1105 X 002/90 10.06.2014
654 Niranjan Prusty B.K.Prusty 939 X 003/90 11.06.2014
655 Subash Kumar Sahoo D.K.Sahoo 1657 X 004/90 13.06.2014
656 Sweta Rath S.K.Rath 937 X 005/90 16.06.2014
657 Varsha Priyanka D.Swain 1092 X 006/90 16.06.2014
658 Manjushree Pattnaik S.K.Pattnaik 906 XI 007/90 21.06.2014
659 Shrinivash Sahoo S.P.Sahoo 1404 VIII A 008/90 23.06.2014
660 Tanushree Pattanaik S.K.Pattnaik 1238 IX 009/90 23.06.2014
661
Romit Kumar Behera M.K.Behera 2369 II B 010/90 23.06.2014
662 Manisha Mohanty A.K.Mohanty 817 XII Sc. 011/90 24.06.2014
663 Shivasis Mohanty A.K.Mohanty 893 XI Sc. 012/90 24.06.2014
664 S.R.Ritik R.N.Sahoo 1011 X B 013/90 24.06.2014
665 Ipsita Mishra S.K.Mishra 2488 I B 014/90 01.07.2014
666 Manisha Biswal G.Biswal 2399 X 015/90 05.07.2014
667 Satyabrata Jena S.P.Jena 898 X 016/90 05.07.2014
668 Birabhadra Behera B.K.Behera 2378 IIIB 017/90 05.07.2014
669 Deepika Behera B.K.Behera 2503 IB 018/90 05.07.2014
670 Shraddha P.K.Sahu 2325 IIB 019/90 07.07.2014
671 Samikshya Sahoo S.K.Sahoo 2386 VA 020/90 10.07.2014
672 Bhabani Sankar Sahoo S.K.Sahoo 2361 II 021/90 10.07.2014
673 Satyam Shree Moharana U.C.Moharana 892 XA 022/90 11.07.2014
674 Subash Kumar Patra P.Patra 1911 VB 023/90 21.07.2014
675 Smruti Suchismita Nayak A.K.Naik 2273 IIIB 024/90 22.07.2014
676 Sushree Smaranika Naik A.K.Nayak 2501 IB 025/90 22.07.2014
677 Atul Patnaik A.Patnaik 2514 XA 026/90 25.07.2014
678 Ranjeet Kumar Behera R.C.Behera 906 XIB 027/90 28.07.2014
679 Priyanka Behera R.C. Behera 1234 IXA 028/90 28.07.2014
680 Priyanka Darshini Sahoo B.C.Sahoo 2009 IVB 029/90 30.07.2014
681 Ananya Anindita Swain A.B. Swain 1541 VIIA 030/90 01.08.2014
682 Asutosh Paul K.Paul 1999 IVB 031/90 04.08.2014
683 Aswini Kumar Paul K.Paul 1375 VIIIA 032/90 04.08.2014
684 Arpit Aryaman Mishra B.K.Mishra 1889 VB 035/90 07.11.2014
685 Biswa Bijaynee Bhuyan M.Bhuyan 1931 VB 036/90 10.11.2014
686 Ritesh Kumar S.K.Sahoo 2201 IIIA 037/90 28.11.2014
687 Satish Kumar Sahoo S.K.Sahoo 2457 IA 038/90 28.11.2014
688 Sapnesh Sahoo S.Sahoo 2193 VA 039/90 15.12.2014
689 Rituraj Nayak Sujit Nayak 2585 IB 040/90 20.01.2015
690 Punya Janeswar Dash P.K.Dash 919 XI(Sc.) 041/90 27.03.2015
691 Siddhi Mohan Pattnaik K.M.Pattanaik 1554 VIIIB 042/90 27.03.2015
692 Purnendu Chand D.K.Samal 905 XI(SC.) 043/90 06.04.2015
693 Shital D.Singh 2088 VA 044/90 06.04.2015
694 Dhananjaya Swain P.Swain 2224 VA 045/90 06.04.2015
695 N. Shreshan Rao N. Nageswar Rao 1685 VIIB 046/90 06.04.2015
696 Preeti Prangya Rout J.Rout 2183 IVA 047/90 07.04.2015
697 Kumari Shreepurna Sahoo Saroj Kumar Sahoo 2256 VIIIA 048/90 07.04.2015
698 Sanjib Nayak S.K.Nayak 2484 IIB 049/90 13.04.2015
699 Sharanya Dash S.Dash 2270 IV 050/90 16.04.2015
700 Aditya Ranjan Swain B.K.Swain 2438 VIA 051/90 21.04.2015
701 Rojalin Biswal B.Biswal 2111 VA 052/90 24.04.2015
702 Karishma Mohanty K.C.Mohanty 2197 VB 053/90 24.04.2015
703 Swayam Kumar Hota S.K. Hota 2056 VII 054/90 24.04.2015
704 Krishna Mohanty K.C.Mohanty 2502 IIB 055/90 24.04.2015
705 Anannya Bisai P.Bisai 2518 IIB 056/90 29.04.2015
706 Subham Dash S.Dash 1458 XI Sc 095/90 03.06.2015
707 Ashutosh Samantaray B.Behera 1983 VB 096/90 05.06.2015
708 Akankshya Samantaray B.Behera 2042 VIIIB 097/90 05.06.2015
709 Dipak Pattanaik D.K.Pattanaik 1056 XA 098/90 08.06.2015
710 Shriansh Dash G.R.Dash 2474 IIA 099/90 12.06.2015
711 Payaswini Rout P.K.Rout 2354 IIIB 100/90 12.06.2015
712 Diptirani Dash G.R.Dash 2192 XIA 001/162 12.06.2015
713 Bibekananda Sahoo N.Sahoo 924 XISc 002/162 12.06.2015
714 Pratyushaa B.MIshra 1256 X 003/162 17.06.2015
715 Asutosh Biswal A.K.Biswal 2026 X 004/162 17.06.2015
716 Ardhendu Sekhar Bhatta B. Bhatta 1155 X 006/162 18.06.2015
717 Manas Ranjan Hansda J. Hansda 1850
VI 007/162 22.06.2015
718 Satyakam Mohapatra G.C. Mohapatra 1034 X 008/162 22.06.2015
719 Deekshya Das O.P.Das 1209 X 009/162 23.06.2015
720 Debasish Nayak A.K.Nayak 2028 X 010/162 23.06.2015
721 Pratik Kumar Sahoo S.K.Sahoo 1167 X 011/162 23.06.2015
722 M.R.Suryabanshi Jena M.K.Jena 1167 X 012/162 24.06.2015
723 Sudhir Kumar Nayak S.Nayak 1711 XISc 013/162 25.06.2015
724 Sohan Kumar Nayak S.Nayak 2003 VIB 014/162 25.06.2015
725 Gatha Bharati B.C.Majhi 1819 VIA 015/162 25.06.2015
726 Pragyan Bharati B.C.Majhi 1369 IXA 016/162 25.06.2015
727 Dharitri Biswal D.C. Biswal 1053 XA 017/162 29.06.2015
728 B. Surya Roshan R.N. Behera 1050 XB 018/162 29.06.2015
729 Muskan Gond D.N.Gond 1572 IVB 019/162 30.06.2015
730 Sheepak Ku Barik S.K.Barik 2027 X 020/162 03.07.2015
731 Om Prakash Swain M.K.Swain 1053 X 021/162 03.07.2015
732 Sahil Mohapatra D. C. Mohapatra 1572 X 022/16 23.07.2015
733 Piyush Kumar Dash P.K.Dash 1045 X 023/162 03.07.2015
734 B. Nivedita Subudhi B.L.N. Subudhi 2588 XI Sc. 024/162 03.07.2015
735 Priya Das P.K.Das 1023 XI Sc. 025/162 04.07.2015
736 Jagdish Panda J.Panda 1668 VIIB 026/162 04.07.2015
737 Sujit Kumar Mallik P.Kumar 1183 X 027/162 04.07.2015
738 Monalisha Priyadarshini M.K.Sutar 1021 X 029/162 04.07.2015
739 Swagat S. Mishra S.Mishra 1061 X 030/162 04.07.2015
740 Abhishek Panigrahi U.C. Panigrahi 1043 X 031/162 04.07.2015
741 Swati Mohapatra D.K.Mohapatra 1163 X 032/162 06.07.2015
742 Sidheswar Jena R.K. Jena 1168 X 033/162 06.07.2015
743 Soumya Ranjan Sahoo P.Sahoo 1166 X 034/162 06.07.2015
744 Ship Sagar Rout A.K. Rout 1867 X 035/162 06.07.2015
745 Soumya Ranjan Behera P. Behera 1077 X 036/162 06.07.2015
746 Subhashree S. Bhuyan S. Bhuyan 2422 X 037/162 06.07.2015
747 Gourav R. Moharana D.R.K.Moharana 2635 IA 038/162 07.07.2015
748 Swapna Bharati R.N.Satapathy 1035 X 039/162 08.07.2015
749 Saswat Sumit Panda B.K.Panda 2070 X 040/162 20.07.2015
750 Swapna Sourav Pattnaik S.K.Pattnaik 1025 X 041/162 20.07.2015
751 Chinmaya Kumar Behera Kumar Chandra Behera 1024 X 043/162 22.07.2015
752 Prayag Das P.Das 1026 X 044/162 22.07.2015
753 Sidibyajyoti Jena S.K.Behera 1273 X 045/162 22.07.2015
754 Prachi Mishra S.N. Mishra 1520 X 046/162 22.07.2015
755 Subham Kumar Hota S.K.Hota 2057 X 047/162 22.07.2015
756 Kishore Kumar Behera S.C. Behera 993 XI Sc. 048/162 22.07.2015
757 Spandan Barik T. Barik 2198 X 049/162 23.07.2015
758 Surry Rout A.Rout 1030 X 050/162 23.07.2015
759 Nritik R. Samal S. Samal 2727 IX B 051/162 24.07.2015
760 Arjeet Sahoo S.Sahoo 1116 XI Sc 052/162 25.07.2015
761 Binayak Khatua B.B. Khatua 1029 X 053/162 29.07.2015
762 Rabi Narayan Sahoo K.M.Sahoo 903 XI Sc 054/162 29.07.2015
763 Preetam Kumar Pandey D.K.Pandey 907 XI Sc 055/162 29.07.2015
764 Ashutosh Dash A.P.Dash 1007 XI Sc 056/162 29.07.2015
765 S.N.Priyanka Priyadarshini S.K.Sethy 2092 VB 057/162 30.07.2015
766 Shradha Suman Nayak S.K.Nayak 1048 X 058/162 30.07.2015
767 Souvagaya Singh Samanta S. Samanta 1009 XI Sc. 059/162 30.07.2015
768 Soumya suranjan D.K.Sahoo 2600 IIB 060/162 06.08.2015
769 Ankit Biswal S. Biswal 2524 IIIB 061/162 10.08.2015
770 Ommkar Sahoo M.Sahoo 2113 VA 065/162 25.08.2015
771 Soumya Ranjan Khuntia M.K.Khuntia 2235 VIA 066/162 27.08.2015
772 Aadyasha Sahoo U.K.Sahoo 2615 IA 067/162 26.09.2015
773 Nihar Ranjan Raj N. Behera 1067 IVA 068/162 28.09.2015
774 Barnali Bidhurupa Mohanty B.Mohanty 1966 VA 069/162 28.09.2015
775 Arpan Mohanty B.Mohanty 2500 IIB 070/162 01.10.2015
776 Arshia Swain L.N. Swain 1950 VIIA 073/162 06.10.2015
777 Preeti Prajnya Rout P.K.Rout 2274 IVB 074/162 28.10.2015
778 Subham Pattanaik S. Pattanaik 1665 VIIA 075/162 02.11.2015
779 Subhashree Pattanaik S. Pattanaik 2688 IB 076/162 02.11.2015
780 Ritarani Jena D. Jena 2008 VB 077/162 03.11.2015
781 Smita Rani Jena D. Jena 2015 VA 078/162 03.11.2015
782 Abhipsa Anuragini Mishra A.K.Mishra 2329 IIIA 079/162 18.12.2015
783 Bhabesh Kumar Mishra A.K.Mishra 2612 IA 080/162 18.12.2015
784 GAYATREE NAYAK J.NAYAK 2634 II 081/162 04.04.2016
785 Mukesh Kumar Sahoo B. Beheea 2396 VIA 082/162 05.04.2016
786 Priyadarshani Behera Bhajaman Behera 2396 VIA 083/162 06.04.2016
787 PRITY PRAGYAN PATRA P.K.Patra 2576 VA 084/162 07.04.2016
788 Shivang Sahoo D. Sahoo 2722 IIIB 085/162 11.04.2016
789 Priyanshu Pritam Kar P.R. Kar 2661 IIB 086/162 11.04.2016
790 Asmita Mallik A. Mallik 2222 VIA 087/162 21.04.2016
791 Sahil Kumar Lenka A.J. Lenka 2220 VIIIA 088/162 21.04.2016
792 Om Shree Divyansu KUmar S.Dalei 2712 IIIA 090/162 30.04.2016
793 Arbin Chandra Chhotaray S. Chhotaray 2720 IIA 091/162 03.05.2016
794 Arpita Behera A.K.Behera 2746 IIB 092/162 03.05.2016
795 Bijayalaxmi Pradhan M. Pradhan 2750 IIA 096/162 23.05.2016
796 Rajlaxmi Pradhan M. Pradhan 2749 VA 097/162 23.05.2016
797 Subhrasuman Badajena D. Badajena 1797 VIIIA 097/161 07.06.2016
798 Priyanshu Parida A. Parida 1868 XI Sc. 023/91 20.06.2016
798 Swastik Mohapatra S.R. Mohapatra 2560 IXA 024/91  22.06.2016
799 Smruti Ranjan Mangaraj K. Mangaraj 2260 VA 028/91 23.06.2016
800 Smruti Rekha Rout S. Rout 2461 IIIA 031/91 24.06.2016
801 Gayatri Rout N.Rout 1202 X 032/91 25.06.2016
802 Sudipta Samal A. Samal 1814 VIIA 033/91 28.06.2016
803 Devanish Tripathy M.P.Tripathy 2510 IIIB 034/91 30.06.2016
804 Snehasis Sahoo S.Sahoo 2647 IIA 035/91 01.07.2016
805 Jitendra Pradhan G. Pradhan 2355 IVB 036/91 08.07.2016
806 Bismaya Sarangi B. Sarangi 1318 XA 037/91 08.07.2016
807 Chinmaya Kumar Samal P.K.Samal 2836 IA 038/91 12.07.2016
808 Pragyana Prabhudutt Kar R.K.Kar 2823 IB 039/91 12.07.2016
809 Anwesha Mishra C.S.Mishra 2358 IVA 040/91 14.07.2016
810 Aman Prakash Ali Ali Mohammad 2602 VIIIA 041/91 14.07.2016
811 Sourav Das S.S.Das 2870 IIA 042/91 18.07.2016
812 Sweta Panda H . Panda 1604 X 043/91 19.07.2016
813 Banya Mohapatra L.S.Mohapatra 1199 X 044/91 25.07.2016
814 Sriya Maheswari S.K.Satapathy 1052 XI 045/91 27.07.2016
815 Ankita Parida S.K.Parida 2599 VIB 046/91 27.07.2016
816 Pratikshya Satapathy D.K.Satapathy 1133 XI Sc. 047/91 27.07.2016
817 Hitesh Mishra G. Mishra 2054 XI Sc. 048/91 29.07.2016
818 Sukriti Sahoo B.C. Sahoo 2567 XII Sc 050/91 11.08.2016
819 Sikruti Das B. Das 2063 XI Sc. 051/91 17.08.2016
820 Dwipayan Sahoo S. Sahoo 2090 VIA 052/91 22.08.2016
821 Abinash Beuria B. Beuria 2606 IXA 053/91 24.08.2016
822 Shivam Jena R.Jena 2855 IB 054/91 14.09.2016
823 Anchal Jena U.K.Jena 1872 VIIIB 055/91 28.09.2016
824 Arpita Jena U.K. Jena 2177 VA 056/91 28.09.2016
825 Himanshu Sahu S. Sahoo 2257 VIB 057/91 30.09.2016
826 Krushna Subhadarsini Baral N. Baral 2062 VIIIB 058/91 06.10.2016
827 Naitra N. Baral N.R. Baral 2479 IIIB 059/91 06.10.2016
828 Pragya Parimita Biswal S. Biswal 2592 VIB 060/91 29.10.2016
829 Udit Ranjan Mishra U.C. Mishra 2787 IB 061/91 18.11.2016
830 Adyasha Behera S.Behera 2710 IX 062/91 28.03.2017
831 Subhashree Priyadarshini D. Biswal 2735 III 063/91 28.03.2017
832 Ipsita Dash A.Dash 2372 V 064/91 28.03.2017
832 Bighensh Mishra B.Mishra 2263 VI 065/91 28.03.2017
833 Arpita Mishra M.R.Mishra 2140 VI 066/91 28.03.2017
834 Yashraj Rout A.K.Rout 2668 III B 067/91 29.03.2017
835 Adyasha Pattanaik A.Pattanaik 2852 VI 068/91 03.04.2017
836 Armaan Mohammad Abdul Mohammad 2527 VI 069/91 03.04.2017
837 Sumit Baral S.Baral 2751 V

070/91 03.04.2017

838 Bhagirath Parida B. Parida 2529 VI B

071/91 05.04.2017

839 Yuvaraj Pradhan S.K.Pradhan 2467 IV A

072/91 06.04.2017

840 Subhasmita Rout S.K. Rout 2144 VIA 073/91 10.04.2017
841 Simran Rout S.K. Rout 2609 IIIA 074/91 10.04.2017
842 Dibyajyoti Priyadarshinee D.Behera 2841 VIB 075/91 10.04.2017
843 Arpita Sai Rajswari Pai L. Pai 2860 VIB 076/91 11.04.2017
844 Aditi Mohanty P.K.Mohanty 2292 VIA 077/91 18.04.2017
845 Akshayeesha Jena P.Jena 2006 VII 078/91 03.05.2017
846 Amandeep Samal P.K.Samal 2413 VIA 079/91 03.05.2017
847 Swati Prangyan Samal P.K.Samal 2414 IXB 080/91 03.05.2017
848 Simran Nayak S.K.Nayak 2869 VB 081/91 15.05.2017
849 Shreyanshi Suhanee M. Sahoo 2962 IA 082/91 15.05.2017
850 Suchismeeta Behera S. Behera 2758 IIA 083/91 18.05.2017
851 Sudhishna Behera S. Behera 2577 VB 084/91 18.05.2017
852 Abhisek Pattanaik K. Pattanaik 2844 IIB 085/91 23.05.2017
853 Snehashree Mishra R.P Mishra 2301 VB 086/91 24.05.2017
854 Lipsa shriyadarshini Pany S.K.Pany 2626 IIIA 087/91 29.05.2017
855 Dibyanshi Singh D.P. Singh 2898 IA 100/91 31.05.2017
856 Mantan Prayas Barik R.Barik 2208 XB 5628/57 01.06.2017
857 Priti Pragyan Behera R.K.Behera 2813 IIB 5631/57 05.06.2017
858 Pragynajyoti Sahioo P.Sahoo 1388 VIIIB 5643/57 09.06.2017
859 Biswa Bijayinee Mohapatra B.B. MOhapatra 2574 VIIIA 5648/57 12.06.2017
860 Shivansi Panda S. Panda 2825 IIA 5659/57 21.06.2017
861 swayam Samparna Samal T.K. samal 2848 VIA 5663/57 01.07.2017
862 Aishwarya Patnaik A.R. Patnaik 1496 XIsc 5664/57 01.07.2017
863 Anandita Kundu D. Kundu 2909 IA 5666/57 07.07.2017
864 P.L. Priyasha P.L. Sahoo 2788 IIA 5667/57 07.07.2017
865 Srilaya Kumar Sahu H.K. Sahu 2719 XISc 5668/57 10.07.2017
866 Biswajit Mallick B.K. Mallick 2902 IB 5669/5712.07.2017
867 Prangyadutta Parida P. Parida 2138 VIB 5670/57 15.07.2017
868 Saiarpita Priyadarshinee N. Behera 2541 VIA 5671/57 15.07.2017
869 Jagruti Jangyaseni Behera J. Behera 2159 VIA 5672/57 18.07.2017
870 Sriyashri Mahapatra S.K. Mahapatra 2017 IVB 5673/57 19.08.2017
871 Sailesh Dhala Samanta L.K.Samant 2941 IB 5675/57 12.09.2017
872 Aum Satyam Dash S. Das 2504 IVB 5677/57 22.09.2017
873 Pratyasini Dash S. Das 2824 IIA 5678/57 22.09.2017
874 Yagati Lakshiti Padmapriya Y.R.K. Jyothi Prasad 2762 IIA 5679/57 23.09.2017
875 Arman Singh Dillip Kumar Singh 2670 IIIB 5680/57 26.10.2017
876 Manoranjan Chhatar Dilip Kumar Chhatar 2826 IIB 5681/57 27.10.2017
878 Jasaswini Jambeswar Samal 2381 VIIB 5682/57 02.04.2018
879 Nilam Panigrahi Kamal Panigrahi 2714 V 5683/57 02.04.2018
880 Adyasha Mishra A.K.Mishra 2174 VIIA 5684/57 03.04.2018
881 Jingyasha Nayak G.K. Nayak 2935 IIA 5685/57 03.04.2018
882 Smrutirani Sahoo B.Sahoo 2492 VB 5686/57 04.04.2018
883 Sreyansu Samyak  Patra Ramakanta Pradhan 2128 VIIC 5687/57 04.04.2018
884 Pritish Ranjan Swain Manas Ranjan Swain 2639 IVA 5688/57 05.04.2018
885 Dibyajyoti Das Mohapatra Devi Prasad Das Mohapatra 1969 VIIIA 5690/57 06.04.2018
886 Subham Barik N.C. Barik 2999 IXB 5691/57 06.04.2018
887 Sasmita Jena Sudarshan Jena 1395 XIB 5692/57 07.04.2018
888 Suman Sourav Rout Tapan Rout 2225 VIIIB 5693/57 09.04.2018
889 Debarpit Mishra Debashis Mishra 2646 IVA 5694/57 10.04.2018
890 Abanish Behera Anand Chandra Behera 1397 XIB 5695/57 12.04.2018
891 Arijit Mishra Udayendu Mishra 1499 XIB 5696/57 12.04.2018
892 Sudhanshu Sekhar Jani Sarat Jani 2866 VIIA 5697/57 16.04.2018
893 Trupti Tanaya Jena Sridhar Jena 2621 IVA 5698/57 18.04.2018
894 Anwesha Adita Kalpatara  Behera 2861 VB 5699/57 01.05.2018
895 Anuska Adita Kalpatara Behera 2862 IXB 5700/57 01.05.2018
896 Anshumala Sanjay Kumar 2865 VIIIB 5701/58 25.05.2018
897 Sweta MIshra Malaya Ranjan Mishra 2221 XIB 5743/58 28.05.2018
898 Smiran Akasmita Bimbadhar Behera 2190 VIIC 5744/58 28.05.2018
899 Om Pratyush Behera Bimbadhar Behera 2765 IIIB 5745/58 28.05.2018
900 Saswat Garnaik M.K. Garnaik 3017 XI 5746/58 31.05.2018
901 Subhankar Prasad Behera A.K.Behera 2793 IIIA 5749/58 04.06.2018
902 Tanushree Tanuja Bhramarbar Hota 2124 VIIC 5752/58 05.06.2018
903 Ritesh Kumar Behera M.P. Behera 2878 IXB 5756/58 06.06.2018
904 Sriyanshi Behera R.K. Behera 2901 IIA 5759/58 06.06.2018
905 Ashutash Mohapatra Subhakanta Mohapatra 1752 XI 5762/58 07.06.2018
906 Arabbi Shaikh SK Nayazuddin 3128 IB 5779/58 23.06.2018
907 Karunamaya behera Kirtan Behera 2889 IIA 5790/58 04.07.2018
908 Prachee Naik Rajesh Kumar Naik 2875 VIB 5791/58 05.07.2018
909 Avika Mishra A. K.Mishra 2838 VB 5800/58 23.07.2018
910 Satyajit Baral S.K.Baral 2549 XB 1401/015 24.07.2018
911 Suhani Mohanty N.K.Mohanty 2702 IVB 1402/015 28.07.2018
912 Advik Mishra S. Mishra 2931 IIA 1403/015 30.07.2018
913 Bikash Ranjan Sahoo R.K.Sahoo 2296 VIB 1404/015 31.07.2018
914 Prayash Behera P. Behera 1561 XB 1405/015  02.08.2018
915 Samikshya arida Chittaranjan Parida 3137 IVA 1406/015 08.08.2018
916 Swapnashree Sanuja Bhramarbar Hota 2206 X 1407/015 10.08.2018
917 Soumyadeep Naik Darsani Naik 1755 IXB 1408/015 13.08.2018
918 suraj Kumar  Patra H.S. Patra 2842 VA 1409/015 14.08.2018
919 Swagatika Sitha S.B. Sitha 2251 XB 1410/015 28.08.2018
920 Akankshya Priyadarshini Bibhu Prasad 2754 IIIA 1411/015 30.08.2018
921 Pritisha Panigrahi S.K. Panigrahi 3179 XIA 1412/015 04.09.2018
922 Monsoon Gouri Mishra B.N. Mishra 1626 XIA 1413/015 04.09.2018
923 Anubha Mohanty S. Mohanty 1550 XIB 1414/015 07.09.2018